Ava võistluse menüü
Üldinfo 16. ICEBUG KÕVA MEHE JOOKSU JUHEND 3. KÕVA TIIMI JOOKSU JUHEND Takistuskrossi Eesti Meistrivõistluste juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused

1.TOIMUMISAEG JA -KOHT
1.1.
Takistuskrossi tavadistantsi Eesti meistrivõistlused toimuvad 4.juunil 2023.aastal
1.2.Võistluskeskus asub  Saunapunktis, Saue vallas. Asukoha kaart http://www.saunapunkt.ee/et/kontakt/
1.3.Eesti MV toimuvad Saue vallas Saunapunkti ümbruses koos Stamina poolt korraldatava 16. Icebug Kõva Mehe Jooksuga.
1.4.Eesti MV arvestuses osalejate kohta peetakse eraldi arvestust.

OSALEMISE TINGIMUSED
2.1.
Takistuskrossi tavadistantsi Eesti meistrivõistluste osalemiseks tuleb täita järgmised tingimused
2.1.1. Võistleja peab olema registreeritud 16. Icebug Kõva Mehe Jooksule
2.1.2. Võistlejal peab olema Eesti Takistuskrossi Liidu litsents
2.1.2.1 Ühekordne litsents 5 €, mis tagab osalemise pika takistuskrossi tavadistantsi Eesti MV arvestuses
2.1.2.2. Hooaja litsents 10 €, mis tagab osalemise kõigil Eesti Takistuskrossi Liidu poolt korraldatud tiitlivõistlustel
2.2. Võistleja vastutab oma tervisliku seisundi ja võistlusraja läbimiseks vajaliku treenituse eest ise. Alaealiste puhul vastutab lapsevanem

3. OSALEMISTASUD JA REGISTREERIMINE
3.1. Eesti MV-le registreerimine toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.stamina.ee/  kuni 31.maini 2023 kell 24.00.  
3.2. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval võistluskeskuses Saunapunktis kella 9.00st kuni 11.45ni. Stardimaterjalide ümbrikul on peal registreerimisel märgitud särgi suurus ja selle alusel väljastatakse ka osaleja särk. 
3.3. Eesti MV-le registreerimisel tuleb tasuda 16.Icebuga Kõva Mehe Jooksu osavõtutasu ja Eesti Takistusrkossi Liidu litsentsi tasu
3.3.1. Osavõtutasu
kuni 31.jaanuar 2023 / 35  EUR
1.veebruar – 31.märts 2023 / 40 EUR
1.aprill - 31.mai 2022 / 45 EUR
Võistluspäeval, 4. juunil 2023, kella 9.30 – 11.30 / 50 EUR (vabade stardikohtade olemasolul)
3.3.2. Litsentsitasu
Ühekordne litsents / 5 EUR
Hooaja litsents / 10 EUR
3.4. Osavõtjaks kantakse registreerinud jooksja peale osavõtutasu maksmist MTÜ Stamina Spordiklubi arveldusarvele EE502200221027348689.
3.5. Jooksu ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4. EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE VANUSEKLASSID
4.1. Võistlused viiakse läbi järgmistes vanuseklassides
4.1.1. Naised ja mehed / kuni 15-aastased (kaasa arvatud), ( sündinud 2008 ja varem)
4.1.2. Naised ja mehed / 16 kuni 18-aastased (kaasa arvatud), (sündinud  2007-2005)
4.1.3. Naised ja mehed / N45+ ja M45+ (45 aastased ja vanemad), (sündinud 1978 ja varem)
4.1.4. Naised ja mehed / N eliit ja M eliit (19 kuni 44-aastased ja kõik teised, kes soovivad Eliidi klassis osaleda), (sündinud 2004-1979)
4.2. Eesti MV arvestuses saab osaleda ainult ühes klassis korraga. Nt kui 17-aastane soovib osaleda Eliidi klassis, siis ta 16 kuni 18-aastaste vanuseklassi arvestuses ei osale.
4.3. Vanuseklassi kuuluvus on sünniaasta järgi. Nt. 15 aastaseks loetakse see, kes käesoleval aastal (01.jaan-31.dets) saab või sai 15. aastaseks.
4.4. Eesti MV arvestuses võistlejad stardivad vastavalt võistluste läbiviija määratud stardigruppides (otsustatakse vastavalt võistlejate arvule). Stardigrupis ei tohi olla rohkem kui 30 võistlejat ja stardigruppide vahe ei tohi olla väiksem kui 2 minutit. Eri vanuseklassid võivad olla ühes stardigrupis.

5. EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE REEGLID
5.1. Võistlejatel on stardis 3 käepaela (stardikäepael) nähtaval kohal ümber käe (kohtunike nõudmisel peab võistleja oma käepaelu näitama). Iga takistuse puhul, mida võistleja ei soorita eemaldab kohtunik ühe käepaela. Iga eemaldatud käepaela kohta peab võistleja sooritama karistuse. Karistuseks on võistluste läbiviija poolt määratud trahviring või lisaharjutus. Trahviring/harjutus on üldjuhul vahetult enne finišit või ka ebaõnnestunud takistuse juures (Täpsustakse 1 nädal enne võistlust ja räägitakse enne starti üle) 
5.2. Trahviringi/harjutuse läbimise järel annab kohtunik trahviringi käepaela (trahvikäepael). Iga ringi kohta ühe. 
5.3. Finišis peab võistlejal olema 3 käepaela, millest vähemalt üks peab olema stardikäepael.
5.4. Kui võistleja ei läbi 3 või enamat takistust määruste päraselt, siis ta Eesti meistrivõistluste arvestuses tulemust kirja ei saa (DNF). Tulemuse saab igal juhul kirjas 16. Icebug Kõva Mehe Jooksu üldarvestuses. 
5.5. Kui takistuste ees on järjekord, siis eelisõigus on neil võistlejail kellel on rohkem stardis antud käepaelu alles.
5.6. Paremusjärjestuses eespool on see võistleja, kellel kulus distantsi läbimiseks vähem aega.
5.7. Võistleja peab ise jälgima, et tal on finišisse minnes 3 käepaela. Kui võistlejal on finišis vähem kui 3 käepaela, siis ta tulemust kirja ei saa (DNF).
5.8. Võistlejal ei tohi olla ala- ega ülakeha paljas (ülakeha katteks loetakse ka numbrisärki).
5.9. Võistleja ajavõtukiip ja number peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud. Kui vale kinnituse tõttu jääb tulemus fikseerimata, siis võistluste korraldaja ega läbiviija ei vastuta.

6. RADA JA TAKISTUSED
6.1.
Raja pikkus on u. 10 km, mis koosneb ühest ringist. Rada on tähistatud ja rajal on looduslikud ja tehislikud takistused (läbi jõe jooksmine, üle heinapallide virna turnimine, muda takistuse läbimine, läbi tiheda metsatuka jooksmine, üle poorde turnimine jms).
6.2. Takistuste läbimiseks võib kasutada piiramatul hulgal katseid. Kui takistuse ees on järjekord, siis eelisõigus on neil kel esimene katse ja kel rohkem stardikäepaelu.
6.3. Takistustel võivad olla eraldi „naiste raskused“, mis on ka vastavalt märgistatud. „Naiste raskus“ on nt. kergem raskus, madalam sein, lisatugi jne.15 aastastel ja noorematel noormeestel on õigus kasutada „naiste raskuseid“
6.4. Võistlusraja läbimise ajalimiit on 3 tundi.

7. AUTASUSTAMINE
7.1.
Iga vanuseklassi esimesi autasutakse tiitliga Eesti meister ehk Eesti meister eliitklassis, Eesti juunioride meister, Eesti noorte meister ja Eesti seenioride meister ning Eesti meistrivõistluste kuldmedaliga. Vastavate vanuseklasside II ja III koha võitjaid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega.
7.2. Kõigile Eesti meistrivõistluste arvestuses osavõtjatele kindlustatakse samuti Kõva Mehe Jooksu ametlik särk, medal, rada, numbripael, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus, spordijook ning vesi rajal ja finišis, arstiabi kogu raja ulatuses, peale finišit pesemisvõimalus Saunapunktis, võistluspäeval sauna võimalus rinnanumbri ettenäitamisel Sparta Spordiklubis.
7.3. Autasustamine toimub orienteeruvalt kell 14.30. Autasustatakse Eesti meistrivõistluste iga vanuseklassi 3 paremat meest ja 3 paremat naist. 

8. PROTESTID
8.1.
Pretensioonide ja apellatsioonide esitamine kuni 30 min peale finišeerimist. Hilisemaid pretensioone ei pruugita arvestada.
8.2. Kõik jooksvad küsimused lahendab võistluste peakohtunik

9. KORRALDAJAD
9.1.
Eesti MV peakorraldaja on Eesti Takistuskrossi liit, kontakt Peteri Grauen 56472272
9.2. Eesti MV läbiviija on MTÜ Stamina Spordiklubi, kontakt Urmo Raiend 5019572
9.3 Võistluste peakohtunik on Urmo Raiend.

Peasponsor
Icebug
Toetajad
Matkasport
Tupla
TLN Kultuuri- ja Spordiamet
KULKA
Viacon
Liikumisaasta2023

Peasponsor

Icebug

Toetajad

Matkasport
Tupla
TLN Kultuuri- ja Spordiamet
KULKA
Viacon
RPE
cramo