Miks me seda teeme


Roosa Lindi Jooks

Kaaskiri

MTÜ Elu Nimel idee sai alguse sellest, et 5 aasta jooksul, mil juhatusse kuuluvad inimesed on tegelenud rinnavähi patsientide ravi ja taastusraviga, on väga paljude patsientide lood olnud sarnased. Nendes lugudes on pigem pettumust ja teadmatust.

MIKS?

Meie üheks pikemaks eesmärgiks pole mitte Roosa Lindi Jooksu korraldamine, vaid tõesti sõeluuringust osavõtu protsendi tõstmine. Miks? Sest me tahame päästa tänast 20-40 aastaste eestis elavate naiste põlvkonda. Selgitame lahti. Tänastest 50-69 aastastest naistest, keda kutsutakse sõeluuringusse, käib kohal vaid 50% ja see on tervisekäitumine ning see põhineb mingil teadlikul otsusel. Leiame, et see otsus on mälestused ja negatiivsed emotsioonid, mida on isiklikult läbi elatud või nähtud kuuldud. Jah, tänaste 50-69 a. emad, vanaemad, tädid jne said diagnoosi enamasti 3-4 staadiumis, lõikused olid mastaapsed ja mitte kõige esteetilisema tulemusega, keemiaravi ja kõrvaltoimed laastavad ning röntgenkiiritusest jäi reaalselt põlenud auk rindkeresse. Lisaks kaasnes tihti käte ja rindkere lümfiturse, millest kujunesid elefantiaas-käed, millega ei tehtud midagi.

Kui me tänaseid 50-69 a ei mõjuta ja nende otsust sõeluuringusse minna, ei saa muuta, siis nende tütred saavad sarnase negatiivse emotsiooni ja mälestuse ja teevad samasuguse tervisekäitumusliku otsuse 20 aasta pärast. Me kaotame veel ühe põlvkonna!

Ja vajalik on et muutusest saaks osa juba tänane 20-40 aastaste põlvkond ja nad ise viiks oma vanemad, tädid, vanaemad mammograafiasse, kui kuulevad, et kutsutav aasta on nende sünniaasta. Nii on nad otseselt osalised, küsivad õigeid küsimusi ja nii ei jää rinnavähi patsient üksi ja teadmatusesse.

VAHENDID

Meie vahenditeks on 12.10.2019 toimuv jooks, mis leiaks laialdast kõlapinda. Seejärel terve aasta meie tegevus jätkub ning kulminatsiooniks jälle Roosa Lindi Jooks 2020. Aastaste tegevuste alla kuuluvad loengud ja esinemised üle Eesti otse inimestele (nt. Tallinna keskraamatukogu jt), artiklite kirjutamine, infomaterjalid