Sarja juhendid

 1. Põhimõisted
  1. 1. Sari – 2024 Tervisejooks ja –kõnd sari, mis koosneb 21 etapist.
  2. 2. Etapp – Kokku on 21 etappi ning iga etapp koosneb pärisetapist ja kaugetapist
  3. 3. Pärisetapp – Sarja toimumise ajal ühe nädala kolmapäeval Tallinna parkides ja metsades toimuv pärisetapp. Start avatakse kell 16.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30. Septembris suletakse start kell 19.00 ja finiš kell 19.30
  4. 4. Kaugetapp – Pärisetapi nädalal esmaspäevast pühapäevani toimuv virtuaalne etapp, kus osalejal on võimalik läbida minimaalselt etapi pikkune distants enda poolt valitud rajal ja endale sobival päeval nädala jooksul. Kaugetapil osaledes on võimalik asendada pärisetapp ja saada etapi osalus kirja. Kokku on 21 kaugetappi.
  5. 5. Asendusüritus – aprillist kuni septembrini nädalavahetustel Stamina poolt korraldatud rahvaspordiüritused, kus osaledes on võimalik asendada osaelameta etapp. Kokku on 10 asendusüritust.
  6. 6. Tiim – nelja kuni viie liikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime.
  7. 7. Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muid isikuid (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad).
  8. 8. Osaleja – Tervisejooks ja –kõnd sarjas osaleva tiimi liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega.
  9. 9. Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ning läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega
 2. Tiimi koosseis ja osalus
  1. Tiimi koosseis – Tiimis peab olema registreerumisel neli kuni viis liiget ja nende koosseisu ei saa muuta sarja kestel. Korraldaja võib otsustada mõjuvatel põhjustel liikme vahetuse lubamise, olles vaba oma otsustes punktiarvestuse jm. küsimustes. Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte tiimi.
  2. Tiimi liikmed – Tiimi liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Arvestada tuleb vaid, et Peapreemia saamiseks peab olema  tiimil võimalus realiseerida võidu korral  puhkusereis ilma Korraldajale ega Reisikorraldajale selleks lisakulutusi põhjustamata.
  3. Tiimi nimi – Tiimi nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav. Kui Tiimi nimi on identne juba registreeritud Tiimi nimega, siis Korraldaja teavitab sellest Tiimi kontaktisikut. Kontaktisikul on õigus teha ettepanek uue nime kasutuselevõtuks. Kui Tiimi kontaktisikult ei tule ettepanekut uue nime kasutamiseks, lisab Korraldaja Tiimi nimele esimese aritmeetiliselt kasvavas järjestuses vaba rooma numbri (I, II, jne.). Tiimide nimede muutmine ei ole võimalik peale etappi, kus esimest korda osaleti.
  4. Tiimi eemaldamine – Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Tiim, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda ETAPPIDEL
  5. Osalejatel on õigus Tiimisisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Tiimi osalejate nimekirjast.
 3. Registreerimistasu
  1. Registreerimistasu on 200 – 250 € olenevalt registreerimisvoorust iga Tiimi kohta. Registreerimistasu ei tagastata Tiimi kustutamisel nimekirjast. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda ETAPPI, millel Tiim soovib esimesena osaleda.
  2. Tiimi registreerimistasu on kuni 5.veebruar 200 €, 6.veebruar - 31.märts 225 €, 1.aprill kuni 6.mai 250 €
  3. Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust kõigil 21 ETAPIL. Iga etapp koosneb 21 pärisetapist ja 21 kaugetapist. Osalemistasu tasu sisaldab 21 pärisetapi juurde kuuluvat teenindust. Registreerimistasu ei sisalda osalemist teistel Stamina üritustel, neile tuleb osalejal eraldi registreerida.
 4. Tiimide registreerimine 2024 aasta tervisejooks ja –kõnd sarjale
  1. Registreerimine Tervisejooks ja kõnd sarjale on võimalik ainult läbi interneti ning toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas
  2. Sarja kodulehel tuleb tiimi kaptenil valida punane kast REGISTREERI, mis suunab registreerimise iseteeninduskeskkonda.
  3. Iseteeninduskeskkonnas tuleb võistluste valikus tuleb valida 2024 Tervisejooks ja – kõnd ning SEGA-, MEES- või NAISTIIM (olenevalt tiimi koosseisust)
  4. Registreerijal on soovitav end süsteemi kasutajaks registreerida ja registreerimine teha süsteemi sisse logides.
  5. Registreerimisel järgida ekraanil edasisi juhiseid ja täita punase tärniga tähistatud väljad.
  6. Registreerimine loetakse lõpetatuks peale registreerimistasu maksmist.
 5. Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
  1. Korraldaja poolt antakse igale osalejale personaalne ajavõtukiibiga rinnanumber esimesel kolmapäevasel etapil, kus osaleja osaleb. Kiibi saab kätte vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal pärisetapil, millest osaleja võtab osa, tuleb kiibiga rinnanumber kinnitada nähtavale kohale.
  2. Peale sarja lõppu jääb kiibiga number osalejale ja tagastama ei pea
  3. Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.
  4. Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb osaleda kolmapäevasel pärisetapil või kaugetapil
  5. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et vähemalt kolm liiget oleksid ühe nädala jooksul osalenud kas pärisetapil või kaugetapil.
  6. Pärisetapil tuleb start läbida vahemikus 16.00 - 20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30. Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine.
  7. Kaugetapil tuleb pärisetapiga sama nädala esmaspäevast kuni pühapäevani läbida joostes või kõndides pärisetapiga vähemalt sama pikk distants ja see laadida üles
  8. Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu tiimi tulemus ETAPILT, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel tiimi kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
  9. Tiimide osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks
 6. Tiimide motiveerimine ja parimate autasustamine
  1. Sarja tiimide arvestuses on kokku 4 auhinda
   1. Üks peaauhind, milleks on reisikinkekaart väärtuses vähemalt 3000 €
   2. Kolm tiimiauhinda parimale mees-, nais- ja segatiimile. Üheks tiimiauhinnaks on spordivarustus ja -teenus väärtuses 500 €.
  2. Peaauhinna saab endale Tiim, kes on olnud Parim Tiim. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik. Iga ETAPI eest on Tiimil võimalik saada 10 punkti. Selleks, et Tiim loetaks ETAPIL osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja vähemalt kolmel tiimi liikmel osaleda ETAPI pärisetapil või kaugetapil. Seega ei ole nõutav, et Tiimi liikmed osaleksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Tiim on see, kes on kogunud enim punkte. Maksimaalselt on võimalik koguda 210 punkti. Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
  3. Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Tiim, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud tiimide vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab tiimi esindaja olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine. 
  4. Kolmele tiimide auhinnale pretendeerivad vastavalt parimad mees-, nais- ja segatiimid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimised toimuvad enne peaauhinna loosimist.
  5. Lisaks peaauhinnale on sarja partneritelt ja toetajatelt Tiimidele ja Osalejatele muid auhindu.
  6. Juhul kui Peapreemia saava tiimi liikmete seas on Korraldaja töötaja, ei ole sellel tiimil õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega.
 7. Muu
  1. Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooks ja -kõnd osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

Peasponsor

Suurtoetajad

TLN Spordiamet
KULKA

Toetajad

Terviserajad
Sparta
Tupla

Partnerid

Evelin Talts
KepikõnniLiit