Sarja juhendid

 1. Põhimõisted
  1. 1. Sari – 2023 Tradehouse Tervisejooks ja –kõnd sari, mis koosneb 21 etapist.
  2. 2. Etapp – Kokku on 21 etappi ning iga etapp koosneb pärisetapist ja kaugetapist
  3. 3. Pärisetapp  Sarja toimumise ajal ühe nädala kolmapäeval Tallinna parkides ja metsades toimuv pärisetapp. Start avatakse kell 16.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30.
  4. 4. Kaugetapp – Pärisetapi nädalal esmaspäevast pühapäevani toimuv virtuaalne etapp, kus osalejal on võimalik läbida minimaalselt etapi pikkune distants enda poolt valitud rajal ja endale sobival päeval nädala jooksul. Kaugetapil osaledes on võimalik asendada pärisetapp ja saada etapi osalus kirja. Kokku on 21 kaugetappi.
  5. 5. Asendusüritus – maist kuni septembrini nädalavahetustel Stamina poolt korraldatud rahvaspordiüritused, kus osaledes on võimalik asendada osalemata etapp. Kokku on 10 asendusüritust.
  6. 6. Paar – kaheliikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime.
  7. 7. Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muid isikuid (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad).
  8. 8. Osaleja – Tervisejooks ja –kõnd sarjas osaleva paari liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega.
  9. 9. Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ning läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega.
 2. Paari koosseis ja osalus
  1. 1. Paari koosseis – Paaris peab olema registreerumisel kaks liiget ja nende koosseisu ei saa muuta sarja kestel. Korraldaja võib otsustada mõjuvatel põhjustel liikme vahetuse lubamise, olles vaba oma otsustes punktiarvestuse jm. küsimustes. Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte paari.
  2. 2. Paari liikmed – Paari liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Arvestada tuleb vaid, et Peapreemia saamiseks peab olema  tiimil võimalus realiseerida võidu korral  puhkusereis ilma Korraldajale ega Reisikorraldajale selleks lisakulutusi põhjustamata.
  3. 3. Paari nimi – Paari nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav. Kui Paari nimi on identne juba registreeritud Paari nimega, siis Korraldaja teavitab sellest Paari kontaktisikut. Kontaktisikul on õigus teha ettepanek uue nime kasutuselevõtuks. Kui Paari kontaktisikult ei tule ettepanekut uue nime kasutamiseks, lisab Korraldaja Paari nimele esimese aritmeetiliselt kasvavas järjestuses vaba rooma numbri (I, II jne.). Paaride nimede muutmine ei ole võimalik peale etappi, kus esimest korda osaleti.
  4. 4. Paari eemaldamine – Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Paar, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda ETAPPIDEL.
   Osalejatel on õigus paarisisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Paari osalejate nimekirjast.
 3. Registreerimine ja registreerimistasu
  1. 1. Registreerimistasu
   1. Registreerimistasu on 100 – 120 € olenevalt registreerimisvoorust iga paari kohta. Registreerimistasu ei tagastata paari kustutamisel nimekirjast. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda ETAPPI, millel paar soovib esimesena osaleda.  
   2. Paari registreerimistasu kuni 14.veebruar 100 €, 15.veebruar - 31.märts 110 €, 1.aprill kuni 30.aprill 120 €
   3. Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust kõigil 21 ETAPIL. Iga etapp koosneb 21 pärisetapist ja 21 kaugetapist. Osalemistasu tasu sisaldab 21 pärisetapi juurde kuuluvat teenindust. Registreerimistasu ei sisalda osalemist teistel Stamina süritustel, neile tuleb osalejal eraldi registreerida.
  2. 2. Paaride registreerimine 2023 aasta Tradehouse tervisejooks ja –kõnd sarjale
   1. Registreerimine Tervisejooks ja kõnd sarjale on võimalik ainult läbi interneti ning toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas
   2. Sarja kodulehel tuleb paari esindajal valida punane kast REGISTREERI, mis suunab registreerimise iseteeninduskeskkonda.
   3. Iseteeninduskeskkonnas tuleb võistluste valikus tuleb valida 21. Tradehouse tervisejooks ja – kõnd ning SEGA-, MEES- või NAISPAAR (olenevalt paari koosseisust)
   4. Registreerijal on soovitav end süsteemi kasutajaks registreerida ja registreerimine teha süsteemi sisse logides.
   5. Registreerimisel järgida ekraanil edasisi juhiseid ja täita punase tärniga tähistatud väljad.
   6. Registreerimine loetakse lõpetatuks peale registreerimistasu maksmist.
 4. Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
  1. 1. Korraldaja poolt antakse igale osalejale personaalne ajavõtukiibiga rinnanumber esimesel ETAPIL, kus osaleja osaleb. Kiibi saab kätte vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal ETAPIL, millest osaleja võtab osa, tuleb kiibiga rinnanumber kinnitada nähtavale kohale.
  2. 2. Peale sarja lõppu jääb kiibiga number osalejale ja tagastama ei pea
  3. 3. Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.
  4. 4. Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb osaleda ETAPI pärisetapil või kaugetapil
  5. 5. Selleks, et paar loetaks ETAPIL osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et vähemalt üks liige osaleks ühe nädala jooksul osalenud kas pärisetapil või kaugetapil. 
  6. 6. Pärisetapil tuleb start läbida vahemikus 16.00 - 20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30. Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine.
  7. 7. Kaugetapil tuleb pärisetapiga sama nädala esmaspäevast kuni pühapäevani läbida joostes või kõndides pärisetapiga vähemalt sama pikk distants ja see laadida üles
  8. 8. Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu paari tulemus ETAPILT, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel paari kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
  9. 9. Paaride osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks
 5. Paaride motiveerimine ja parimate autasustamine
  1. 1.Sarja paaride arvestuses on kokku 4 auhinda
   1. Üks peaauhind, milleks on reisikinkekaart väärtuses vähemalt 1000 €
   2. Kolm paariauhinda parimale mees-, nais- ja segapaarile. Üheks paariauhinnaks on spordivarustus ja -teenus väärtuses 200 €.
  2. 2. Peaauhinna saab endale Paar, kes on olnud Parim Paar. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik. Iga ETAPI eest on paaril võimalik saada 10 punkti. Selleks, et paar loetaks ETAPIL osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja vähemalt ühel liikmel osaleda  ETAPI pärisetapil või kaugetapil. . Seega ei ole nõutav, et Paari liikmed osaleksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Paar on see, kes on kogunud enim punkte. Maksimaalselt on võimalik koguda 210 punkti.
   Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
  3. 3. Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Paar, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud paaride vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab paari esindaja olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine.  
  4. 4. Kolmele paaride auhinnale pretendeerivad vastavalt parimad mees-, nais- ja segapaarid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimised toimuvad enne peaauhinna loosimist.
  5. 5. Lisaks peaauhinnale on sarja partneritelt ja toetajatelt paaridele ja osalejatele muid auhindu.
  6. 6. Juhul kui Peapreemia saava paari liikmete seas on Korraldaja töötaja, ei ole sellel paaril õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega. 
 6. Muu
  1. 1. Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooks ja -kõnd osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

Peasponsor

Suurtoetajad

TLN Spordiamet
KULKA

Toetajad

Terviserajad
Sparta
Tupla

Partnerid

Evelin Talts