Sarja juhendid

 1. Põhimõisted
  1. 1. Sari – 2024 Tervisejooks ja –kõnd sari, mis koosneb 21 etapist.
  2. 2. Etapp – Kokku on 21 etappi ning iga etapp koosneb pärisetapist ja kaugetapist
  3. 3. Pärisetapp – Sarja toimumise ajal ühe nädala kolmapäeval Tallinna parkides ja metsades toimuv pärisetapp. Start avatakse kell 16.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30.
  4. 4. Kaugetapp – Pärisetapi nädalal esmaspäevast pühapäevani toimuv virtuaalne etapp, kus osalejal on võimalik läbida minimaalselt etapi pikkune distants enda poolt valitud rajal ja endale sobival päeval nädala jooksul. Kaugetapil osaledes on võimalik asendada pärisetapp ja saada etapi osalus kirja. Kokku on 21 kaugetappi.
  5. 5. Asendusüritus – maist kuni septembrini nädalavahetustel Stamina poolt korraldatud rahvaspordiüritused, kus osaledes on võimalik asendada osalemata etapp. Kokku on10 asendusüritust.
  6. 6. Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muid isikuid (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad).
  7. 7. Osaleja – Tervisejooks ja –kõnd sarjas osalev füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega.
  8. 8. Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ning läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega.
 2. Registreerimine ja registreerimistasu
  1. 1. Registreerimistasu on 50 – 70 € olenevalt registreerimisvoorust kohta. Registreerimistasu ei tagastata osaleja kustutamisel nimekirjast.
  2. 2. Registreerimistasu on kuni 5.veebruar 50 €, 6.veebruar - 31.märts 60 €, 1.aprill kuni 6.mai 70 €
  3. 3. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda ETAPPI, millel osaleja soovib esimesena osaleda. 
  4. 4. Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust kõigil 21 ETAPIL. Iga etapp koosneb 21 pärisetapist ja 21 kaugetapist. Osalemistasu tasu sisaldab 21 pärisetapi juurde kuuluvat teenindust. Registreerimistasu ei sisalda osalemist teistel Stamina süritustel, neile tuleb osalejal eraldi registreerida.
 3. Individuaalosaleja registreerimine 2024 Tervisejooks ja –kõnd sarjale
  1. 1. Registreerimine Tervisejooks ja kõnd sarjale on võimalik ainult läbi interneti ning toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas
  2. 2. Sarja kodulehel tuleb osalejal valida punane kast REGISTREERI, mis suunab registreerimise iseteeninduskeskkonda.
  3. 3. Iseteeninduskeskkonnas tuleb võistluste valikus tuleb valida 2024Tervisejooks ja – kõnd ning pakett 2024 Tervisejooks ja kõnd IND
  4. 4. Registreerijal on soovitav end süsteemi kasutajaks registreerida ja registreerimine teha süsteemi sisse logides.
  5. 5. Registreerimisel järgida ekraanil edasisi juhiseid ja täita punase tärniga tähistatud väljad.
  6. 6. Registreerimine loetakse lõpetatuks peale registreerimistasu maksmist.
 4. Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
  1. 1. Korraldaja poolt antakse igale osalejale personaalne ajavõtukiibiga rinnanumber esimesel ETAPIL, kus osaleja osaleb. Kiibi saab kätte vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal ETAPIL, millest osaleja võtab osa, tuleb kiibiga rinnanumber kinnitada nähtavale kohale.
  2. 2. Peale sarja lõppu jääb kiibiga number osalejale ja tagastama ei pea
  3. 3. Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.
  4. 4. Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb osaleda ETAPI pärisetapil või kaugetapil
  5. 5. Selleks, et osaleja loetaks ETAPIL osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja osaleda pärisetapi või kaugetapil
  6. 6. Pärisetapil tuleb start läbida vahemikus 16.00 - 20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30. Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine.
  7. 7. Kaugetapil tuleb pärisetapiga sama nädala esmaspäevast kuni pühapäevani läbida joostes või kõndides pärisetapiga vähemalt sama pikk distants ja see laadida üles
  8. 8. Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu individuaalosaleja tulemus ETAPILT, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel individuaalosaleja kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
  9. 9. Individuaalosaleja osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks
 5. Individuaalosalejate motiveerimine ja parimate autasustamine
  1. 1. Sarja individuaalosalejate arvestuses on kokku 2 peaauhinda väärtuses a' 500 €, 1 parimale naisosalejale ja 1 parimale meesosalejale.
  2. 2. Peaauhinnale kandideerivad mees- ja naisosalejad, kes on saavutanud enim osaluskordi etappidel. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel  www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik.
  3. 3. Iga osaletud etapi eest saab osaleja 10 punkti. Selleks, et osaleja loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja osaleda ETAPI pärisetapil või kaugetapil.  Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
  4. 4. Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks osaleja, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud osalejate vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab osaleja olema kohal.
  5. 5. Lisaks peaauhinnale on sarja partneritelt ja toetajatelt osalejatele muid auhindu.
  6. 6. Juhul kui Peapreemia saab Korraldaja töötaja, ei ole tal õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega.
 6. Muu
  1. Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooks ja -kõnd osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

Peasponsor

Suurtoetajad

TLN Spordiamet
KULKA

Toetajad

Terviserajad
Sparta
Tupla

Partnerid

Evelin Talts
KepikõnniLiit