Juhend

1. TERVISEKILOMEETRITE PROGRAMM (edaspidi TKP)

1.1. TKP on liikumisharrastuse motivatsiooniprogramm, mida Stamina Spordiklubi (edaspidi SK) pakub Tradehouse tervisejooks ja -kõnd (edaspidi THTJ) sarjas osalejatele.

1.2. TKP algab 1.aprillil 2021.a. ja lõpeb 31.detsember 2021.a.

1.3. SK-l on õigus TKP tingimusi muuta või TKP ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest 3 kuud ette.

 

2. OSALEJAD

2.1. TKP-s osalevad kõik 2021.a. THTJ sarjale registreerunud tiimide ja paaride liikmed ning individuaalosalejad.

2.2. TKP-s osalevad sarjale registreerunud osalejad individuaalselt  

3. TERVISEKILOMEETRITE ARVESTAMINE 

3.1. Osaleja tervisekilomeetrite (edaspidi TKM) kogumiseks lähevad arvesse järgmised jooksu ja kõnni kilomeetrite kogumise kohad  

3.1.1. THTJ sarja etapid

3.1.2. THTJ sarja kaugetapid

3.1.3. TKP kehtivuse ajal SK poolt korraldatavad rahva- ja tervisespordiüritused, mis on kajastatud www.stamina.ee

3.1.4. Osaleja personaalsed treeningud, mis on salvestatud osaleja mõõteseadmega

3.2. Iga läbitud km punktides 3.1.2. ja 3.1.4. toodud kohtadel annab osalejale 1 km TKP arvestusse.

3.3. Iga läbitud km punktides 3.1.1. ja 3.1.3. toodud kohtadel annab osalejale iga läbitud km eest TKP arvestusse 2 km.

Kui THTJ etapi ring või Stamina ürituse distants on 5 km, siis saab osaleja TKP arvestusse 10 km. (5 km x pärisetapi või -ürituse koefitsient 2)

Kui osaleja läbib THTJ etapil 2 ringi, siis saab ta TKP arvestusse lisada punkti 3.1.4. meetodiga 10 km (2 ringi x 5 km) . Selleks tuleb osalejal läbitud ringid salvestada oma seadmega (spordikell, nutitelefon vms) ja laadida saadud trennifail punktis 3.1.4. arvestusse.

3.4. Kogutud kilomeetrid kehtivad TKP liitumise kuupäevast kuni kalendriaasta lõpuni.
 

4. MOTIVEERIMINE

4.1. TKP-s on 4 taset, iga taseme saavutamine annab vastava märgi ja nimetuse

4.1.1. Pronkstase 500 km – pronksmärk

4.1.2. Hõbetase 750 km – hõbemärk

4.1.3. Kuldtase 1000 km – kuldmärk

4.1.4. Teemantase 1500 km – teemantmärk  

4.2. Iga 100 km täitumisel on alates pronkstasemest ettenähtud auhind

4.3. Auhindade täpne loetelu avaldatakse hiljemalt 31.mail 2021.a. https://stamina.ee/et/tervisejooks

4.4. Auhinnad ja taseme märgid saab kätte auhinna või märgi taseme saavutamise kuupäevale järgnevatel THTJ etappidel.

 

5. KEELATUD TEGEVUS

5.1. Kui osaleja on kogunud kilomeetreid ebaausal teel (kilomeetrid kogutakse auto, jalgratta või muu transpordivahendi abi või kasutatakse teise inimese poolt mõõteseadmega kogutud kilomeetreid), siis on SK-l õigus kustutada kõik TKP kontol olevad kilomeetrid, jätta osalejale auhinnad välja andmata ja kõrvaldada osaleja tervisekilomeetrite kogumise kampaaniast.

 

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kui ilmneb vääramatu jõud (force majeure), on SK-l ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad osalejatele üle andmata või anda lubatust hilisemal ajal, teatades sellest kohe osalejatele aadressil https://stamina.ee/et/tervisejooks

6.2. Kõik TKP-st tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

6.3. Kõik pretensioonid TKP kohta tuleb saata kirjalikult Staminale aadressil: Tallinn, Külmallika 15, 12617, märksõna "Tervisekilomeetrid".

6.4. Lisainfot TKP kohta saab telefoni ja aadressil https://stamina.ee/et/tervisejooks

Toetajad

Sport Kõigile
Terviserajad
TradeHouse